Πόσες θητείες θα πρέπει να έχει ένας Δήμαρχος

Tropaio-news: Ο «Κλεισθένης» δεν θέτει ζήτημα ανώτατου ορίου θητειών. Δεν έχουν σημασία οι θητείες, σημασία έχει το έργο. Δεν είναι επάγγελμα η δημαρχεία αλλά προσφορά.

Νομίζω πως δύο θητείες είναι αρκετές, δεν ξέρω αν αυτό πρέπει να θεσμοθετηθεί με νόμο, αλλά καλό είναι να καταλαβαίνει κανείς μόνος του πότε πρέπει να σταματήσει και να διαλέξει την κατάλληλη στιγμή. Δεν πιστεύουμε στην «αρχή του ενός ανδρός», ο οποίος θα αναλάβει να σώσει ή έστω να διαχειριστεί, τις μοίρες του τόπου. Συνεπώς, ουδείς αναντικατάστατος για να χρειάζεται να παραμένει επί χρόνια στο ίδιο πόστο. Πιστεύουμε αντίθετα στη δημοκρατία, τη συμμετοχή των πολλών.

Το φαινόμενο να έχουμε στο πολεοδομικό συγκρότημα δημάρχους με πολλαπλές θητείες θα εξαλειφθεί αμέσως με την καθιέρωση μητροπολιτικής διοίκησης και τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού δήμου. Μόνο σε μειωμένης συμβολικής πολιτικής σημασίας δήμους και τέτοιοι είναι όλοι οι περιφερειακοί δήμοι των πολεοδομικών συγκροτημάτων εμφανίζεται τα φαινόμενο του προσωπικού φέουδου. Η απάντηση σε αυτό είναι η μητροπολιτική διοίκηση και αυτό αποτελεί ένα από τα κεντρικά πολιτικά αιτήματά μας.

Έναν δήμαρχο, υπό κανονικές συνθήκες, δικαιούται να τον απομακρύνει από τη θέση του μόνο το εκλογικό σώμα. Όλες οι προηγμένες και θεσμικά ώριμες δημοκρατίες για ορισμένα αξιώματα έχουν θεσπίσει ένα ανώτατο όριο θητειών στις δύο. Είναι ένας διεθνώς εμπεδωμένος κανόνας που στοχεύει στο να αποτρέψει την δημιουργία «κατεστημένων» δομών και νοοτροπιών και να ενισχύσει την εναλλαγή προσώπων στα αιρετά αξιώματα. Δύο θητείες είναι αρκετός χρόνος για να υλοποιήσεις το σχέδιό σου. Αν φυσικά έχεις…

Οι βασικοί και τελικοί κριτές για τη θητεία ενός δημάρχου πρέπει να είναι αποκλειστικά οι πολίτες. Εκείνοι αποφασίζουν με την ψήφο και με τη συμμετοχή τους στα κοινά για τις θητείες κάθε αιρετού. Σε περιπτώσεις πολλών συνεχόμενων θητειών προκύπτουν βέβαια ζητήματα πελατειακής εξάρτησης και δημιουργίας μηχανισμών που έχουν την τάση να αναπαράγονται. Και από αυτήν την άποψη όμως, η μεγαλύτερη δυνατή προστασία δεν παρέχεται με τον ορισμό ανώτατου ορίου θητειών αλλά με την αυτοοργάνωση των δημοτών που είναι οι μόνοι που μπορούν να αποτρέψουν φαινόμενα αυταρχισμού.

Tropaio-news: Πρώτο Και Με Διαφορά!