55 εργαζόμενοι θα απασχοληθούν με κοινωφελή εργασία στους Δήμους.

Θέσεις σε όλη την Ανατολική Αττική Στις αρχές Ιανουαρίου του 2020 θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε όλους τους δήμους της χώρας και ανάμεσά τους και στους 13 δήμους της Ανατολικής Αττικής.

Η σχετική έγκριση δόθηκε την Πέμπτη από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  του ΟΑΕΔ. Οι θέσεις που προκηρύσσονται αντιστοιχούν σε ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν έως τρεις δήμους της επιλογής τους και για μία και μόνο ειδικότητα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι για τους άντρες υποψηφίους δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσής τους κατά τη διάρκεια της εργασιακής σύμβασης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως!