Τσουχτερά πρόστιμα σε όσους απορρίπτουν ογκώδη αντικείμενα δίχως συνεννόηση με …

Τσουχτερά πρόστιμα σε όσους απορρίπτουν ογκώδη αντικείμενα δίχως συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, για τη διάθεση ογκωδών αντικειμένων & προϊόντων κλαδονομής, οι πολίτες Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ο Υ Ν Τ Α Ι να ενημερώσουν τηλεφωνικά το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων (τηλ. 2281088771), το οποίο κατόπιν επί τόπου ελέγχου της σύστασης, του όγκου και των εν γένει χαρακτηριστικών των προς απόρριψη υλικών θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εάν δύνανται να συλλέξουν τα υλικά οι υπηρεσίες του Δήμου ή οι πολίτες με δική τους ευθύνη οφείλουν να μισθώσουν όχημα δημοσίας χρήσεως, το οποίο θα μεταφέρει τα προς απόρριψη υλικά στην κατάλληλη μονάδα διάθεσης (ΧΥΤΑ, μονάδα ανάκτησης ΑΕΚΚ κλπ).

Ως εκ τούτου απαγορεύεται η εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου.

Για περαιτέρω ενημέρωση, αναζητήστε τα άρθρα 3, 4 και 7 του ισχύοντος Κανονισμού Καθαριότητας, ο οποίος είναι αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Η μη τήρηση των ανωτέρω επισύρει διοικητικά πρόστιμα.

Διεύθυνση Καθαριότητας – Περιβάλλοντος & Αγροτικής Πολιτικής

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης