Μια Αξιόλογη επένδυση από το δήμο Λαυρεωτικής

Τropaio: Έπειτα από πολλά χρόνια συζητήσεων για το αν και το πώς πρέπει να αξιοποιηθεί ο χώρος.

Αγορά Οικοπέδου 2,5 στρεμμάτων από το Δήμο Λαυρεωτικής στο λιμάνι του Λαυρίου.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενεργειών, προέβη στην αγορά οικοπέδου εκτάσεως 2500 τετραγωνικών μέτρων, εντός της πόλης του Λαυρίου δίπλα στο λιμάνι και συγκεκριμένα στο οικοδομικό τετράγωνο 169Α (πλησίον του πρώην εργοστασίου ΔΕΔΕ) με τίμημα 733.000 ευρώ.

Στο χώρο αυτό στο μέλλον θα πρέπει να γίνει ένα σύγχρονο PARKING, για τους επισκέπτες των νησιών, που θα φέρει καλό εισόδημα στο δήμο. Τώρα θα πρέπει το ενδιαφέρον του δήμαρχου της Λαυρεωτικής να στραφεί και στην Κερατέα για την ανάπτυξη της .

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς δήλωσε: «Η μακροχρόνια προσπάθεια για την απόκτηση του οικοπέδου που ξεκίνησε το 2003, ευοδώθηκε σήμερα με την υπογραφή του συμβολαίου. Ο Δήμος απέκτησε ένα ακόμη σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που θα συμβάλλει στην αναπτυξιακή πολιτική του».

Tropaio: Πρώτο Και Με Διαφορά!