Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου: Προμήθεια Ιατρικού Υλικού για το Κέντρο Υγείας Λαυρίου

Στο πλαίσιο της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης, ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Κέντρου Υγείας της πόλης μας για την προμήθεια διαγνωστικών εργαλείων (μάσκες υψηλής προστασίας, οξύμετρα και ηλεκτρικά θερμόμετρα).

Την Τρίτη 12/5/2020, η Πρόεδρος του Ο.Λ.Λ., Ιωάννα Κουλουβράκη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Βακόνδιο παρέδωσαν το ιατρικό υλικό στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου, δίνοντας το παρών στη μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας.