Τι θα Γίνει με τα Εγκαταλελειμμένα Οχήματα στο Δήμο Λαυρεωτικής (Φώτο)

Tropaio: Γιατί κ Δήμαρχε και Αντιδήμαρχε της καθαριότητας, δεν βάζετε πλάτη να μαζέψετε από της γειτονιές της Λαυρεωτικής  όλα τα σαράβαλα Ι Χ που μολύνουν το περιβάλλον,  είναι απαίτηση όλων των πολιτών.                                                  

Στο δήμο Λαυρεωτικής υπάρχουν 150-200 εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα. O δήμος  Γλυφάδας μάζεψε σε μια εβδομάδα 100  Ι  Χ, μπράβο του ! .

Δήμαρχε Λουκά, Δείξτε συνέπεια, και υπευθυνότητα και μαζεψτετα !

 Tropaio: Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα εντοπίζονται είτε από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης είτε μετά από καταγγελία δημότη, η οποία μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στο 2313314800. Για να χαρακτηριστεί ένα όχημα εγκαταλελειμμένο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ.2 του αρ.2 “ορισμοί” Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/5-3-2004):

  • να εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες.
  • να εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής.
  • να εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του.
  • να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Εάν συντρέχει μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, η Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου επικολλά σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο έγγραφο, που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειμμένο. Σε περίπτωση που τα εγκαταλειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, αναζητείται ο ιδιοκτήτης μέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών και ενημερώνεται με σχετική επιστολή για την απομάκρυνση του.

Μετά την παρέλευση 45 ημερών από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου εγγράφου, εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του περιέχεται στην κατοχή του Δήμου και μεταφέρεται σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ (“όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του”). Το όχημα παραμένει στο σημείο συλλογής για 10 ημέρες από την ημέρα περισυλλογής του. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ.

 Tropaio: Πρώτο Και Με Διαφορά!