Του  Γιώργου Φλεβάρη.«Ο Ανδρέας Παπανδρέου ως μεγάλος ηγέτης ανήκει στην Ιστορία που διαμορφώνεται μέσα στη συλλογική συνείδηση του Έθνους, πέρα από οποιαδήποτε παραταξιακά όρια» «Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν ήθελε...