Το TROPAIO-NEWS: Aν είχε την ευθύνη διοίκησης του δήμου Λαυρεωτικής , θα έβαζε  σε εφαρμογή το σχέδιό για την βιώσιμη οικονομική και ισόρροπη κοινωνική ανάπτυξη του δήμου. Πρακτικά αυτό σημαίνει την άμεση λογιστική απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του δήμου σήμερα, την διενέργεια αναλογιστικών μελετών για την βιωσιμότητά του τις επόμενες δεκαετίες και τον επαγγελματικό σχεδιασμό εξασφάλισης εναλλακτικών πόρων για την πραγματοποίηση αναγκαίων παρεμβάσεων στις υποδομές και βέβαια για την άμεση ενίσχυση των κοινωνικών δομών του δήμου οι οποίες υστερούν σε σχέση με τις τρέχουσες ανάγκες που δημιούργησε και στην τοπική μας κοινωνία η πολυεπίπεδη οικονομική και κοινωνική κρίση.

Ταυτόχρονα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι δεν αρκεί η επέμβαση του δήμου όσο αποφασιστικά και αν θέλει να προσφέρει διέξοδο και αξιοπρέπεια στους συμπολίτες μας που βρέθηκαν από την μια στιγμή στην άλλη στο οικονομικό ίσως και κοινωνικό περιθώριο.

“Ήδη  ότι σημείο κλειδί στην δική μας πρόταση για το Δήμο είναι ο εκσυγχρονισμός του μοντέλου διοίκησης, η αξιοποίηση και ενεργοποίηση κάθε ικανού συμπολίτη μας, εντός ή εκτός δημοτικού συμβουλίου στην κατεύθυνση της εξεύρεσης πηγών χρηματοδότησης πέραν των συνηθισμένων. Δεν ισχυριζόμαστε ότι ακολουθούμε τον εύκολο δρόμο αλλά ισχυριζόμαστε ότι αυτός ο επίπονος δρόμος είναι εφικτός και τα αποτελέσματά του θα είναι τελικά πιο άμεσα, πιο σίγουρα πιο μακροχρόνια.

Ήρθε η ώρα να απομακρυνθούμε από το μοντέλο χρηματοδότησης των αναγκών μας από τον κρατικό προϋπολογισμό αποκλειστικά με επικουρική συμμετοχή των πολιτών και κάποιων μόνο προβεβλημένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οφείλουμε να αναζητήσουμε τα ‘κρυμμένα’ προγράμματα  χρηματοδότησης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πολλοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.

TROPAIO-NEWS: Εδώ  τα λέτε και τα  λέμε ΟΛΑ!!!