Ο Δήμος Λαυρεωτικής πρέπει να αναλάβει δράση!!!

TROPAIO-NEWS: Καθαρισμός ρεμάτων και φρεάτων για αποφυγή από πλημμύρες στο Δήμο Λαυρεωτικής. Ο Δήμος Λαυρεωτικής πρέπει να αναλάβει δράση για το καθαρισμό των ρεμάτων και φρεάτων σε όλοι τη Λαυρεωτική , άμεσα χρειάζεται προληπτικό καθαρισμό των ρεμάτων σε όλη την περιοχή του Δήμου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία ετοιμότητα και να μειωθούν οι κίνδυνοι από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή μας. Πολίτες μας ανέφεραν – διαμαρτύρονται, ότι δυσκολεύονται να περάσουν δίπλα από το ρέμα τις Ντάρδεζας, λόγο μπόχας από τα λύματα του ΒΙΟΠΑ…

Οι επεμβάσεις αφορούν τον καθαρισμό της κοίτες με μηχανικά μέσα για την απομάκρυνση της βλάστησης και των προσχώσεων από φερτά υλικά. Να Δοθεί προτεραιότητα επεμβάσεων καθαρισμού και ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία που διαχρονικά έχουν διαπιστωθεί ως κρίσιμα και επικίνδυνα για εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή του Δήμου μας… Αναλάβετε δράση εδώ και τώρα!
TROPAIO-NEWS: Εδώ τα λέτε και τα λέμε ΟΛΑ!!!