Η Αναβάθμιση του Ρόλου στα Δημοτικά Συμβούλια.

TROPAIO-NEWS:Η φωνή μαs Ακούγεται παντού… Όπως είναι φυσικό, κάθε εκλογική αναμέτρηση σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν διεξάγεται (ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) είναι σημαντική και έχει τα δικά της διακυβεύματα. Ειδικά στις εκλογές που διενεργούνται για την ανάδειξη δημοτικής αρχής, συνήθως τα κριτήρια που επικρατούν στην ψηφοφορία αφορούν στην αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου και στην επιτυχημένη διαχείριση της καθημερινότητας, κάτι που αναμένεται – και ορθώς – να επαναληφθεί και στις δημοτικές εκλογές του ερχόμενου Μαΐου.

Σίγουρα όμως οι εκλογές αυτές, είναι από τις πιο σημαντικές των τελευταίων δεκαετιών στην τοπική αυτοδιοίκηση και αποτελούν ορόσημο, γιατί διενεργούνται σε μια χρονική συγκυρία όπου έχουν επέλθει μεγάλες αλλαγές και διακυβεύονται σημαντικές υποθέσεις σε επίπεδο δήμου, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι εξής:

Ως αποτέλεσμα της ψήφισης του νέου Νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση («Κλεισθένης») επέρχονται ριζικές αλλαγές στον τρόπο ανάδειξης του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου και των Συμβουλίων και Προέδρων των Κοινοτήτων, που αποτελούν ένα νέο θεσμό, ως παραλλαγή του «Καλλικρατικού» συστήματος των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Η εφαρμογή της μεθόδου της απλής αναλογικής για την εκλογή των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, οι έδρες του οποίου κατανέμονται από την πρώτη ψηφοφορία χωρίς να αλλάζουν ανάλογα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του δεύτερου γύρου για την εκλογή Δημάρχου, επιβάλλουν την μετεκλογική συναίνεση μεταξύ των παρατάξεων για τη διοίκηση του Δήμου, τουλάχιστον στα μεγάλα ζητήματα.

Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται ουσιαστικά ο ρόλος και η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς το συγκεκριμένο συλλογικό όργανο αναδεικνύεται ως το πραγματικό κέντρο λήψης αποφάσεων. Οι εποχές όπου οι αποφάσεις λαμβάνονταν πριν από τις συνεδριάσεις και απλώς επικυρώνονταν από το Δ.Σ. έχουν παρέλθει. Στη νέα φάση λειτουργίας του Δήμου, απαιτείται στελέχωση του Δ.Σ. από συμβούλους με εμπειρία, γνώση και γνώμη για τα τεκταινόμενα στο Δήμο.

TROPAIO-NEWS: Εδώ τα λέτε και τα λέμε ΟΛΑ!!!