Αυτή η δημοτική αρχή έχει αποτύχει γι’ αυτό και φεύγει…

tropaio-news:Το ζήτημα της καθαριότητας και των ανταποδοτικών τελών απασχολεί ιδιαίτερα την παράταξή μας.

Είναι γεγονός ότι:

Αυτή η δημοτική αρχή στον τομέα της καθημερινότητας έχει αποτύχει.

Δεν λειτουργεί τίποτα με πρόγραμμα και με σχέδιο.

Ο ΧΥΤΑ καταστράφηκε και στο χώρο του συντελείται ένα έγκλημα.

Η ανακύκλωση αφέθηκε κυριολεκτικά στα χέρια της ιδιωτικής εταιρείας και ο ρόλος του δήμου περιορίστηκε σε κάποια δελτία τύπου.

Το νησί δεν έτυχε καμίας προετοιμασίας για την τουριστική περίοδο που τείνει προς το τέλος της.

τα παράπονα των συνδημοτών μας είναι καθημερινά καθώς η πόλη αλλά και τα χωριά μας είναι βρώμικα και παραμελημένα τα τέλη καθαριότητας αυξήθηκαν υπερβολικά χωρίς αντίκρισμα και μάλιστα σε εποχές που ο δήμος θα έπρεπε να έχει μια άλλη στάση απέναντι στον πολίτη(οικονομική κρίση, προσφυγικό, σεισμός)

Πολύς λόγος γίνεται και για την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας!

Ο κος Κυρίτσης την έχει ήδη ανακοινώσει…

Λίγο πριν την κατάθεση της δική μας πρότασης η επικεφαλής μας κα Ρούφα Ιωάννα φρόντισε να μας αποστείλει υλικό για μελέτη!

Φαίνεται λοιπόν ότι οι δήμαρχοι που στοχεύουν στην ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας δεν θα την «περάσουν» εύκολα.

Καθώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας ακύρωσε την υπ’ αριθμόν 99/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγορίου για ανάθεση της αποκομιδής απορριμμάτων για δύο έτη σε ιδιώτη λόγω της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ.

Στο απορριπτικό σκεπτικό της η Αποκεντρωμένη κάνει λόγο για παράβαση νόμου!

Σύμφωνα με το σκεπτικό της:

1ον) Πρώτον: Ναι μεν «σύμφωνα και με την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 δόθηκε η δυνατότητα ανάθεσης μέρους των υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, σε ιδιώτες», αλλά «η ανάθεση δεν επιτρέπεται να εκτείνεται στο σύνολο των σχετικών αρμοδιοτήτων του δήμου, η δε αδυναμία εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων αυτών δεν επιτρέπεται να ανάγεται σε ευθύνη του αναθέτοντος τις σχετικές υπηρεσίες σε ιδιώτη δήμου (βλ. ενδεικτικά Ελ. Συν. Ζ΄ Κλιμάκιο Πράξη 307/2012, Τμήμα 7 Πράξη 223/2012)».

2ον): Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα το άρθρο 24 Ν.4479/17 «σαφώς προκύπτει ότι παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών να εκτιμήσουν τις οργανικές, υπηρεσιακές τους ανάγκες στο πεδίο των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και να προβούν στην κάλυψη των αναγκών αυτών, είτε με την υποβολή αιτημάτων πλήρωσης υφιστάμενων ήδη, κενών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές είτε με τροποποίηση των ΟΕΥ τους και πρόβλεψη νέων θέσεων, ενώ σαφώς ορίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κάλυψης των αντίστοιχων θέσεων, οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με ίδια μέσα», ο δήμος Ζαγορίου μέσω της Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ «αιτήθηκε την πρόσληψη (σ.σ. μόνο) δύο (2) ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας και ενός (1) ατόμου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας».

3ον): «Επειδή είναι υποχρέωση των Δήμων η ανανέωση των μηχανικών τους μέσων, εξάλλου το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1 με αριθμό πρωτοκόλλου 5132/23.2.2018 και ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ, καλεί τους Δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, η οποία έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση των τεχνικών υποδομών και κατ’ ακολουθία των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, στην κρινόμενη δε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο ανανέωσης του εξοπλισμού του Δήμου, στα πλαίσια του ως άνω Προγράμματος, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα (βλ. Ελ. Συν. Ζ΄ Κλιμάκιο Πράξη 222/2015)».

Μελετώντας το σκεπτικό της απόφασης αλλά και όλων των δεδομένων (νομοθεσία, προσωπικό, εξοπλισμός, οχήματα) η παράταξή μας θα καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο τετραετούς δράσης και κανονισμού λειτουργίας που θα στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην καλύτερη παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών και τη σταδιακή μείωση τελών.

Αγαπητοί συνδημότες οι φωτογραφίες που σας εκθέτουμε είναι από την γειτονιά που ζω και ζείτε.

Αυτές οι εικόνες δεν μας τιμούν.

Πρόκειται για τριτοκοσμική κατάσταση που διασύρει το νησί μας διεθνώς!

Αποδείχτηκε ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στα αυτονόητα γι’ αυτό και φεύγουν!!!

Στις 26 Μαΐου 2019 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΔΡΑΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΤΣΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΑΜΑ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΩ