Θα μπορέσουν οι νέοι δήμαρχοι να κυβερνήσουν;

Τropaio-news: Όπως προκύπτει λόγω απλής αναλογικής, προκαλεί συνθήκες «ακυβερνησίας» σε πολλούς ΟΤΑ.
Ειδικότερα: Εξαιρετικά πιθανό είναι πολλοί από τους δημάρχους που θα αναδειχθούν των δημοτικών εκλογών, να μη διαθέτουν την πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης τους.

Σε αυτούς τους δήμους, μάλιστα, η αντιπολίτευση θα αριθμεί περισσότερους δημοτικούς συμβούλους από την παράταξη του εκλεγμένου δημάρχου, γεγονός που φυσικά καθιστά δύσκολη έως αδύνατη τη διοίκηση.

Εξαιτίας της εφαρμογής της απλής αναλογικής, οι έδρες στα δημοτικά συμβούλια των δήμων έχουν κατανεμηθεί από τον α΄ γύρο ανάλογα με τα ποσοστά της κάθε παράταξης, με αποτέλεσμα η διασπορά εδρών να είναι πολύ μεγάλη.

Στην πλειονότητα των πόλεων στις οποίες στον α΄ γύρο η μάχη για τη δημαρχία ήταν αμφίρροπη, ο νέος δήμαρχος, ο οποίος θα αναδειχθεί στον β΄ γύρο, θα διαθέτει ισχνή πλειοψηφία στο νέο δημοτικό συμβούλιο, οπότε και θα είναι υποχρεωμένος να συμμαχήσει με δύο, τρεις ή και τέσσερις από τις άλλες παρατάξεις ή πρόσωπα αυτών, για να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις.

Στο τέλος Αυγούστου τα νέα δημοτικά συμβούλια θα κληθούν να εκλέξουν πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραμματέα, ανάλογα με τη δύναμη των παρατάξεων εντός του σώματος. Ποιος, όμως, στην πράξη είναι πιο ισχυρός, ο δήμαρχος ή αυτός που έχει την πλειοψηφία των εδρών;
Ενδεικτικό του προβλήματος που μπορεί να προκύψει είναι το γεγονός ότι για να έχει ισχύ μία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, πρέπει να υπογραφεί από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα. Τι θα συμβεί αν τα δύο πρόσωπα προέρχονται από αντίπαλες παρατάξεις ή υπάρχει διαφορά απόψεων;
Τα δημοτικά συμβούλια των δήμων αποφασίζουν για τα πάντα κυριολεκτικά, μικρά ή μεγάλα. Αν θα αυξηθούν τα δημοτικά τέλη, αν θα δοθεί θέση στάθμευσης σε ανάπηρο που έχει καταθέσει αίτηση, αν ο δήμος θα δανειστεί ή θα αγοράσει ένα ακίνητο, αν ένα κατάστημα υγιειονομικού ενδιαφέροντος θα λάβει άδεια για τραπεζοκαθίσματα κ.λπ.
Προκειμένου να μπορεί να αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο απαιτείται απαρτία –άρα η παρουσία του 50%+1 δημοτικών συμβούλων που απαρτίζουν το σώμα τουλάχιστον– σε κάθε συνεδρίαση.
TROPAIO-NEWS: ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ!