«Τα λιμενικά ταμεία είναι κεκτημένο της Αυτοδιοίκησης». Αυτή είναι η θέση του ΔΣ της ΚΕΔΕ σχετικά με το “νέο μοντέλο” διαχείρισής τους, που προωθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας. Για το θέμα εκφράστηκε έντονος προβληματισμός μεταξύ των μελών του ΔΣ, ενώ προηγήθηκε ενημέρωση για σχετικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει προς τους αρμόδιους φορείς.

Σε κάθε περίπτωση, όπως ειπώθηκε, αναμένεται το επίσημο κείμενο της διαβούλευσης για να γίνουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις επί του θέματος.

Να σημειωθεί, ότι το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται περιλαμβάνει πάνω από 160 άρθρα με θεσμικές, κατά βάση, αλλαγές.