Το TROPAIO-NEWS: Βαθμολογεί  τα έργα και τις ημέρες των τοπικών αρχόντων της αττικής. .Μετεξεταστέοι μένουν οι περισσότεροι δήμαρχοι του νομού Αττικής !

Με αφορμή τη συμπλήρωση του μεγαλύτερου μέρους της θητείας των τοπικών αρχόντων, τους αξιολογούμε το έργο των τελευταίων  για έλλειψη στρατηγικής και οράματος, απουσία έργων υποδομής και επιλεκτική διοίκηση.

Κάτω από τη βάση  απέτυχαν στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων της πόλης τους  αλλά και να δώσει προοπτική.

Όλοι βρίσκονται  «κάτω από τη βάση»

Αναφέροντας πως οι δήμαρχοι δεν έχουν  καταφέρει εδώ και τρία χρόνια να δώσουν  λύσεις σε βασικά ζητήματα της καθημερινότητας, όπως είναι η καθαριότητα, ο φωτισμός, το περιβάλλον.

Παραδέχονται, ωστόσο, οι περισσότεροι ότι  δεν έχουν κάνει έργο. δεν μπορούν να υλοποιήσουν τα αυτονόητα .  Οι δυνατότητες στης περισσότερες περιοχές που συντελούν έργα ,δυστυχώς όλα καταρρέουν και κινούνται με ρυθμούς χελώνας.

Ορισμένα έργα, που έχουν δρομολογηθεί  οι περισσότεροι δήμοι   υστερούν σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και που ενδιαφέρουν τον πολίτη, τα ποσοστά  κυμαίνονται  σε αποδοτικότητα από  30-40% .

TROPAIO-NEWS: Εδώ  τα λέτε και τα  λέμε ΟΛΑ