Κοινωνικά

Φτωχοποιημένη χώρα.

Αυτός όμως ο σχεδιασμός δεν προβλέπει μέτρα για τη στήριξη των πολιτών που έβαλαν πλάτη τα προηγούμενα χρόνια και...