Κοινωνικά

Δρόμος Χωρίς Γυρισμό!

  «Στην ουσία αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι μια τερατογένεση που προέκυψε ως απότοκο της συντριβής, της διάλυσης και...