Πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δ. Σαρωνικού με αφορμή την πυρκαγιά του Σεπτ 19

Σύμφωνα πάντα με την αυτοψία του κλιμακίου, τονίζεται πως η υπηρεσία, με έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε προηγούμενη αυτοψία που είχε διενεργηθεί, είχε ήδη διαπιστώσει την απόθεση απορριμμάτων στο σημείο και είχε ενημερώσει σχετικά το δήμο Σαρωνικού και ανέφερε ότι διαπιστώθηκαν σημειακά επιχωματώσεις τόσο στερεών αστικών αποβλήτων όσο και απορριμμάτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις καθώς και απόρριψης κλαδεμάτων και ογκωδώνα)

40.000 € ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΤΙΠΟΤΙ-ΚΡΟΥΔΙ>> Δ.Ε.ΚΑΛΥΒΙΩΝ & ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ),

β) 2.000 € ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ Δ.Ε.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ,

γ) 5.200 € ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ <<ΤΙΠΟΤΙ-ΚΡΟΥΔΙ>> Δ.Ε.ΚΑΛΥΒΙΩΝ,

δ) 960 €, 48 € & 124 € ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

Αυτοψία του Γ.Πατούλη στις Τρύπες Καραμανλή, με κατεύθυνση προς το Σούνιο
Ο δήμος Σαρωνικού σε σχετικό έγγραφο του αναφέρει ότι “..τα ευρήματα είχαν εναποτεθεί από κατοίκους της περιοχής κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ..”
Αυτό όμως έρχεται σε αντίφαση- όπως αναγράφεται στην έκθεση αυτοψίας- με παλαιότερο έγγραφο του δήμου Σαρωνικού (10.9.14) προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κρωπίας στο οποίο αναφέρεται ότι ¨…στον κενό χώρο δίπλα από το σταθμό μεταφόρτωσης είναι επιβεβλημένη ανάγκη να δημιουργήσουμε χώρο διαλογής και προσωρινής εναπόθεσης σύμμεικτων μπάζων ξερόχορτων -κλαδιών καθώς και ογκωδών αντικειμένων Σε αυτό το χώρο θα ξεφορτώνονται τα σύμμεικτα απορρίμματα ώστε να γίνεται η διαλογή τους και να μεταφορτώνονται σε ανάλογα οχήματα για τη μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Φυλής. Τα σύμμεικτα απορρίμματα δεν θα παραμένουν στο χώρο πέραν των δύο τριών ημερών…”
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπεύθυνος όσον αφορά τις αποθέσεις των απορριμμάτων στο χώρο εκτός του περιφραγμένου γηπέδου του πρώην ΧΑΔΑ είναι ο δήμος Σαρωνικού και συνεπώς διαπιστώνονται τρεις παραβάσεις

1. ανεξέλεγκτη απόρριψη αστικών στερεών αποβλήτων εντός περιφραγμένου γηπέδου του πρώην ΧΑΔΑ ο οποίος τελεί υπό καθεστώς αποκατάστασης πρόστιμο 10.000 ευρώ
2. Λειτουργία ΣΜΑ εντός γηπέδου του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ πρόστιμο 20.00

3. Εκτός του περιφραγμένου γηπέδου του πρώην ΧΑΔΑ δημιουργία νέου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων πρόστιμο 10.000 ευρώ