Με επαγγελματική επιτυχία! Λάμπρος Μπουκουβάλας και Μελέτης Πόγκας οι καλύτεροι αντιδημαρχοί της Κερατέας !

Tropaio: . Η νίκη είναι στιγμιαία με βραχυχρόνια αποτελέσματα, ενώ η επιτυχία είναι μια εμπειρία εσωτερικών υπερβάσεων μέσα από τις οποίες διαμορφώνεται ένα σταθερό μοτίβο αποτελεσματικότητας και επικράτησης. Είναι μια πορεία που αναμετράται με τον χρόνο και τη διάρκεια καθημερινά.
Η πορεία προς την επαγγελματική επιτυχία απαιτεί αυτοπεποίθηση, ελπίδα, ανθεκτικότητα και επιμονή. Κάθε ένας έχει τις δικές του δυνάμεις, τον μοναδικό συνδυασμό θετικών στοιχείων του χαρακτήρα του για να αξιοποιήσει και να επικρατήσει έναντι των εμποδίων. 
Για το δίδυμο Mπουκουβάλα Πογκα, η επαγγελματική επιτυχία είναι εξ ορισμού μια προσπάθεια, δεν μπορεί να κληρονομηθεί, δεν μπορεί να σταθεί νοηματικά μια «έτοιμη επιτυχία». Αντίθετα, κατακτιέται, κτίζεται μέσα από έναν δρόμο με εμπόδια, δυσκολίες και αδυναμίες. Να το θέσω και αντίστροφα, αν δεν υπάρχει υπέρβαση εμποδίων, εσωτερικών κυρίως αλλά και εξωτερικών, δεν υφίσταται επιτυχία.

Η αυτοπεποίθηση, η ιδέα ότι μπορεί να τα καταφέρει, οικοδομείται μέσα από την επίλυση προβλημάτων και την επικράτηση έναντι κρίσεων και αντίξοων συνθηκών. Κανείς δεν απέκτησε μία αίσθηση εσωτερικής ασφάλειας και αυτό-αποτελεσματικότητας μέσα από την ευκολία και τις έτοιμες λύσεις. Επομένως, η επιτυχία, ως σταθερό μοτίβο σκέψης και συμπεριφοράς δεν μπορεί παρά να επιτευχθεί μέσα σε αντίξοες συνθήκες.
Ο δρόμος τους γεμάτος δυσκολίες και εμπόδια, διότι μόνον έτσι θα έχεις την ευκαιρία να επιτύχεις. Η επιτυχία και η επικράτηση χρειάζεται εσωτερικό κίνητρο. Δηλαδή, μια βαθύτερη εσωτερική ώθηση που, σε συνδυασμό με την αυτοπεποίθηση, θα βοηθήσουν τον άνθρωπο να παραμείνει εστιασμένος στην προσπάθεια, να δείξει επιμονή στην δύσκολη στιγμή που οι περισσότεροι παραιτούνται ή αντιδρούν παρορμητικά.

Γι αυτό, χρειάζεται ένα προσωπικό νόημα. Το περιεχόμενο της ιδέας μιας επιτυχίας, είναι πάντοτε υποκειμενικό. Είναι το ατομικό όραμα του καθενός για τον εαυτό και τη ζωή του. Και καταλήγει το Τropaio. Γι’ αυτόν τον λόγο Μπουκουβάλας και Πόγκας, η τοπική κοινωνία της κερατέας. εκτίμησε την προσφορά τους, και τους βράβευσε με αριστεία!
Tropaio: Πρώτο Και Με Διαφορά!