Η αξιοποίηση του σπηλαίου στο πάνιο όρος στη Κερατέα

Tropaio:Το σπήλαιο αυτό δεν έχει εξερευνηθεί, διότι είναι τεράστια σε έκταση, με διάφορες διακλαδώσεις, πολύ δε περισσότερο, δεν έχει ακόμη μελετηθεί και χαρτογραφηθεί. Έτσι, δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα στοιχεία ούτε για το μέγεθος ούτε και για οτιδήποτε άλλο.
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και το γεγονός ότι, στο βάθος της, υπάρχει ποταμός που καταλήγει στη θάλασσα. Τούτο αποδεικνύει ότι σε κάποια περίοδο του απώτατου παρελθόντος, αυτό το σπήλαιο είχε χρησιμοποιηθεί ως καταφύγιο σε περιπτώσεις επιδρομών, κάποιων ανθρώπων της περιοχής. Οι οποίοι και κατέφευγαν στην σπηλιά αυτή για απόκρυψη και προστασία, παρέμεναν δε σ’ αυτήν, κρυβόμενοι, για πολλές ημέρες, και γι’ αυτό μετέφεραν στο βάθος της και αγγεία (προφανώς με φαγώσιμα είδη) και άλλο στοιχειώδη εξοπλισμό για την επιβίωσή τους.
 
Κανονική αρχαιολογική έρευνα στο σπήλαιο, εάν και όταν θα γίνει στο μέλλον, θα δώσει ασφαλώς συγκεκριμένα στοιχεία και χρονολογίες ως προς την χρησιμοποίησή της.
 
Έγιναν σκέψεις για μελλοντική αξιοποίηση του σπηλαίου αυτού — μεταξύ άλλων και ως φυσικού τουριστικού αξιοθέατου — όμως για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να γίνει πλήρης διερεύνησή της και ειδική διαμόρφωση χώρων προσπέλασης, αλλά και ειδική μελέτη για την προστασία των επισκεπτών της.

Tropaio: Πρώτο Και Με Διαφορά!