Λαυρεωτική: Μαύρο σκοτάδι στην άνω πλατειά της Κερατέας

Αγαπητό Τropaio: Εδώ και νύχτες η Πλατεία στην επάνω αγορά στη Κερατέα είναι στο σκοτάδι. Αδιαφορία για τους πολίτες αλλά και των καταστηματαρχών.                                              

Μαύρο σκοτάδι στην πλατεία εδώ και 15 ημέρες Όπως  μας ενημερώνουν αναγνώστες επαγγελματίες του Τropaio. Εδώ και 15 ημέρες τα φώτα στην επάνω πλατεία δεν ανάβουν, προφανώς λόγω βλάβης . Αποτέλεσμα μαύρο σκοτάδι να επικρατεί στην πλατεία. Ας μεριμνήσουν λοιπόν οι αρμόδιοι να επισκευαστούν κάποια στιγμή τα φώτα, δεν πάει άλλο με την ανευθυνότητα!!!                     

Η εικόνα τα λέει όλα! Έχουν δίκιο οι πολίτες να έχουν αγανακτήσει,  δεν είναι μια μέρα αλλά 15, εδώ  επρόκειτο για πλατέα με καταστήματα.

Οι  Επαγγελματίες της Επάνω  Πλατείας

Tropaio: Πρώτο Και Με Διαφορά!