Παναγιώτης Τσίκλος: ένα μεγάλο κεφάλαιο στην τοπική κοινωνία !


Tropaio: Ο Παναγιώτης Τσίκλος ήταν είναι και θα παραμένει ο επιτυχημένος συνεργάτης του δημάρχου της Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά.
Ήταν από τους πρωτεργάτες δίπλα του, κάποιοι άλλοι όμως αφανείς ήρωες, αφού εκτέλεσαν στο ακέραιο τα καθήκοντα τους ήρθε δυστυχώς η απαξίωση τους,από το δήμαρχο.

Ο Παναγιώτης Τσίκλος. Από τον καιρό που ασχολήθηκε με τον δήμο όπιο πόστο και ανάλαβε έδωσε δήγματα γραφής. Γί αυτό και οι πολίτες των εκλεγούν σε κάθε εκλογή, με όποιον συνδυασμό και αν κατέβη. Βασική αρχή, σε κάθε ευκαιρία που του δόθηκε κι από όποια θέση και αν κλήθηκε να υπηρετήσει, υπήρξε η βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και η επίλυση σημαντικών προβλημάτων του ευρύτερου Δήμου.
Αυτός είναι και ο μοναδικός στόχος του ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, γιατί πιστεύει ότι η άποψη και η βούληση των δημοτών πρέπει να εκφράζονται καθαρά, με γνώση και επιχειρήματα και να υποστηρίζονται με σθένος, ήθος, αξιοπρέπεια και εντιμότητα.

Με γνώμονα αυτές τις αρχές και τις αξίες έχει λειτουργήσει όλα τα υπηρεσιακά του χρόνια ως Δημοτικός Σύμβουλος και έτσι θα συνεχίσει. Εξάλλου, πιστεύει ακράδαντα ότι για τη συγκεκριμένη θέση ευθύνης και για τις προσπάθειες που καταβάλλουν όλοι καθημερινά δεν επιτρέπονται αγκυλώσεις και μικροπολιτικές, ούτε υπάρχει περιθώριο για αδράνεια , αδιαφορία και άγνοια.

Η παρουσία του στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των συνδημοτών που τον επέλεξαν και αυτό αποτελεί για αυτόν ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη ευθύνη. Με την ίδια υπευθυνότητα και ειλικρίνεια θα συνεχίσει να εργάζεται και να προσφέρει στον τόπο του με ανιδιοτέλεια και προς όφελος όλων.
Tropaio: Πρώτο Και Με Διαφορά!