Κερατέα: Ο άνθρωπος και το περιβάλλον (Φώτο)

Τropaio: Σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος ζει μακριά από τη φύση σε ένα αστικό περιβάλλον ιδιαίτερα υποβαθμισμένο, το οποίο επηρεάζει την ψυχική και τη σωματική του ισορροπία με θορύβους, ρύπους, βεβαρυμμένες κλιματικές συνθήκες, μονοτονία και γκρίζες εικόνες.

 Έτσι οι πόλεις  έχουν γίνει, αν όχι επικίνδυνες , εχθρικές για τους κατοίκους της. Όμως ο άνθρωπος παραμένει κομμάτι της φύσης και στην προσπάθειά του να βελτιώσει τον τρόπο ζωής του μέσα στις πόλεις άρχισε να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αξία του αστικού πρασίνου.

Σ’ αυτό βέβαια συνέβαλαν οι έρευνες και οι προσπάθειες των ειδικών που απέδειξαν τη σημασία του πρασίνου στη βελτίωση του κλίματος, της ατμόσφαιρας, της αρχιτεκτονικής και της αισθητικής των πόλεων με συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στη   Κερατέα, σημαντικά κριτήρια αποτελούν η παρουσία των πράσινων χώρων, η έκταση που καταλαμβάνει, η λειτουργία της  και η αποτελεσματικότητά της. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση των χώρων πρασίνου στο Δήμο Λαυρεωτικής , ο προσδιορισμός της έκτασης πρασίνου σε κάθε περιοχή που αντιστοιχεί ανά κάτοικο, η σχέση πρασίνου με στοιχεία ρύπανσης και η διατύπωση προτάσεων για τη λήψη μέτρων βελτίωσης των χώρων πρασίνου και τη δημιουργία νέων εστιών.

Tropaio: Πρώτο Και Με Διαφορά!