Σώστε το Περιβάλλον Εδώ και τώρα!Φώτο

Tropaio: Η υγεία και η ευημερία του ανθρώπου συνδέονται στενά με την κατάσταση του περιβάλλοντος. Τα φυσικά περιβάλλοντα καλής ποιότητας καλύπτουν βασικές ανάγκες, όπως ο καθαρός αέρας και τα καθαρά ύδατα, η γόνιμη γη για την παραγωγή τροφίμων, καθώς και η ενέργεια και οι εισροές πρώτων υλών για την παραγωγή. Οι πράσινες υποδομές συμβάλλουν επίσης στη ρύθμιση του κλίματος και στην πρόληψη των πλημμυρών. Η πρόσβαση σε χώρους πρασίνου και υδάτινου στοιχείου παρέχει επίσης σημαντικές δυνατότητες αναψυχής και συμβάλλει στην ευημερία.


Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τα τελευταία χρόνια το μέλλον του πλανήτη και τα αποτελέσματα της καταστροφής του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα που βρίσκεται καθημερινά στην .επικαιρότητα Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ,ατμόσφαιρα η χρήση συμβατικών καυσίμων και η αλόγιστη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος είναι μερικές από .τις βασικές αιτίες της ρύπανσης Οι απλοί πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων αλλάζοντας ορισμένες απλές καθημερινές ,δραστηριότητές τους όπως τα υβριδικά αυτοκίνητα που κινούνται με ηλεκτρικό …ρεύμα

Η κατάσταση αυτή εγείρει ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία η έκθεση σε μείγματα χημικών ουσιών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου, ιδίως στα ευάλωτα στάδια του ανθρώπινου βίου, όπως η πρώιμη παιδική ηλικία, η εγκυμοσύνη και η τρίτη ηλικία.
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συνιστούν επίσης άμεσες απειλές για την υγεία, για παράδειγμα με τα κύματα καύσωνα και τις μεταβολές στα πρότυπα εμφάνισης λοιμωδών νόσων και αλλεργιογόνων.
Tropaio: Πρώτο Και Με Διαφορά!