Τropaio: Οκτώ Χρόνια Δίπλα στο Πολίτη

Αποτύχατε, κύριε δήμαρχε…